Varningsflagg om du funderar på att göra en tiotaggarlösning

 In ITP, Tjänstepension

Har du fått erbjudande om en tiotaggarlösning? Då är mitt råd att du ska
kolla upp vad du byter bort innan du bestämmer dig, eftersom höga av-
gifter och försäkringsmäklarens provision gröper ur din pension.

Tiotaggarlösning kan erbjudas den som tjänar över 43 000 kronor i mån-
aden. Problemet med tiotaggarlösningarna är att de som gör ett sådant val
ofta tror att de får en bonus utöver den tjänstepension de har. Men sanning-
en är en helt annan:

 • Du får betala högre avgifter om du gör en tiotaggarlösning än om du
  stannar kvar i en kollektivavtalad tjänstepension där avgifterna är
  rejält sänkta. För tjänstepensionen ITP har vi förhandlat ned avgifter-
  na två gånger. 2007 med i genomsnitt 65 procent och 2010 med i
  genomsnitt 44 procent på fondförsäkring. De höga avgifterna gröper
  ur din pension.
 • Den försäkringsmäklare som ger dig råd kring din tiotaggarlösning
  tjänar oftast sina pengar på en provision som tas ut direkt från det
  som betalas in till din tjänstepension. Även det minskar din pension.
 • Du förlorar möjligheten att pensionera dig vid 62 år och få lika mycket
  premier inbetalade som om du hade jobbat till 65 år. Den lösningen
  finns i tjänstepensionen ITP 2, men inte i någon tiotaggarlösning.

Läs artikeln Position Varning för alternativ pensionslösning_20111007
Här intervjuas Unionens pensionsexpert Gunilla Dahmm. Hon säger att
det är svårt att hitta någon som vinner på att göra en tiotaggarlösning.
Jag håller helt med henne.