Vad kostar det att ha återbetalningsskydd?

 In Arvsvinst, Återbetalningsskydd, Framtida pension

Återbetalningsskydd innebär att din familj får pengarna från din tjänstepension
om du skulle dö innan du själv har fått pengarna utbetalda. Om du vill ha ett åter-
betalningsskydd lägger du till det när du gör ITP-/ITPK-valet.  

Vi får många frågor om vad återbetalningsskyddet kostar. Och det korta svaret är:
Återbetalningsskydd kostar ingenting.

Det lite längre svaret handlar om att det visserligen är gratis men om du har valt
återbetalningsskydd förlorar du möjligheten att ta del av arvsvinsten.

Om du inte har återbetalningsskydd får du varje år en summa, av olika storlek,
tillförd din försäkring. Det är pengar från andra pensionssparare, som har avlidit
under året, och som liknar dig på två punkter:

  • de är födda samma år som du
  • de har inte valt något återbetalningsskydd.

Eftersom de inte har valt återbetalningsskydd kan inte pengarna gå till deras familj.
Istället får alla som är födda samma år och som inte har återbetalningsskydd dela
på dessa pengar, arvsvinsten. Hur mycket det rör sig om beror på en mängd olika
saker som inte går att uppskatta i förtid.

Ju yngre du är desto magrare blir dock arvsvinsten, eftersom det är få som avlider
i ung ålder. Vill man vara krass kan man säga att du inte tjänar så mycket på att
INTE ha återbetalningsskydd när du är ung.

MEN när du börjar närma dig pension kan det faktiskt vara läge att fundera över att
ta bort det. Beräkningar som Collectum har gjort visar att du kan få upp till 15 % mer
i pension om du tar bort återbetalningsskyddet från det att du har fyllt 65 år.

Naturligtvis ska du utgå från den situation du och din familj har. Har du försörjnings-
ansvar, kanske barn under 20 år eller en make eller maka som tjänar mindre än du, ja
då kan det vara bra att ha återbetalningsskyddet kvar.