Upphandlingar höjer kvaliteten

 In Avgifter, Framtida pension, ITP, Okategoriserat, Pension, Pensionsvärlden, Tjänstepension, Upphandling

I dag skriver Privata Affärer om Collectums senaste upphandling och resultatet av höstens omval. ”Sänkta avgifter i all ära” skriver Privata Affärers Magnus Gustavsson i en kommentar till artikeln och uttrycker oro kring huruvida ”upphandlingar som resulterar i att hundratusentals pensionssparare ständigt måste göra omval verkligen är det bästa för spararna”.

Att det skulle ske ”ständiga omval” håller vi inte med om. Av de 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän som tjänar in till ITP i dag var det denna gång ungefär var tionde, 192 000, som omfattades av omvalet. Efter omvalsperioden hade 130 000 av dem, 68 procent, gjort ett val. Vi tolkar det som ett högt engagemang.

Det stämmer att avgifterna har sänkts ytterligare i den fjärde upphandlingen, och det från en redan låg nivå. Lägre avgifter bidrar till att pensionsspararna får en högre pension, alldeles oavsett om de väljer att göra aktiva val eller inte.

Denna gång har Collectum dessutom utvärderat de upphandlade bolagens erbjudanden under hela försäkringsperioden för att månadsutbetalningarna ska bli så höga som möjligt. Det är en kvalitetshöjning som kommer alla sparare till del.

Magnus Gustavsson tror att ”den engagerade pensionsspararen i slutändan blir vinnare” – den som följer utvecklingen, byter fonder och gör aktiva val. Vi vet att de flesta inte tänker så. Det är få som har tiden, kunskaperna och engagemanget att själva agera börsanalytiker och sparekonom.

Därför är vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter tydligt: Se till att det blir mesta möjliga pension för varje insatt krona och att även den som inte vill göra aktiva val får del av systemets fördelar.

Tjänstepensionssparande är långsiktigt sparande som ofta sträcker sig över 30–40 år. Att Collectum vart fjärde eller femte år upphandlar tjänstepensionsförvaltare är ett sätt att hela tiden höja kvaliteten på pensionssparandet.

Och det har gett resultat. Vid varje upphandling har avgifterna sänkts och villkoren förbättrats. Vi kan stolt säga att svenska företag med kollektivavtal i dag har en tjänstepension i världsklass att erbjuda sina anställda tjänstemän.