Nu gör vi tjänste­pensionen ITP ännu bättre!

Upphandling
av ITP

Tjänste­pensionen blir allt viktigare

Om du har ITP uppgraderas din tjänstepension ungefär vart femte år, visste du det? Det sker genom de upphandlingar vi genomför, där vi ställer tuffa krav på de försäkringsbolag som blir utvalda att få förvalta dina och andra ITP-sparares pengar.

Utan att du behövt göra någonting har avgifterna sänkts och villkoren förbättrats sedan vi startade med upphandlingarna 2007. Försök komma på någon annan produkt som uppgraderas med jämna mellanrum efter det att man skaffat den, utan att man behöver göra någonting. Och som dessutom blir billigare!

Varför upphandlingar?

Syftet med upphandlingarna är rätt och slätt bättre pension till tjänstemännen med ITP. Mer pension för pengarna, som vi brukar säga. Resultatet av upphandlingarna talar sitt tydliga språk:

  • Sedan den första upphandlingen 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja bland. Samtidigt har den genomsnittliga fondavgiften på hela den öppna marknaden varit i stort sett oförändrad
  • För en privatanställd tjänsteman som började jobba 2007 kan detta innebära 366 000 kronor mer i pension jämfört med ett sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det är ett 11 procent högre pensionskapital
  • Mellan 1990 och 2007 åstadkom försäkringsbolagen själva inga avgiftssänkningar inom ITP på eget initiativ
  • Upphandlingarna har gynnat både tjänstemännen och deras arbetsgivare eftersom avsevärt mer av de pengar som arbetsgivarna betalar i tjänstepension nu går till de anställdas framtida pension, i stället för till onödiga avgifter till försäkringsbolagen

Den fjärde upphandlingen pågår

  • Läs mer om vad de tidigare upphandlingarna inneburit i vår rapport Mer pension för pengarna. Effekten av tre upphandlingar.
  • I vår blir det klart vilka försäkringsbolag som blir upphandlade. Om du har ITP och behöver göra något nytt val kommer vi att kontakta dig!
  • Collectum genomför upphandlingarna på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Se en kort film om upphandling av ITP

Du som är privatanställd tjänsteman med ITP får mer pension och bättre villkor tack vare de upphandlingar vi utför. Vår film sammanfattar det. 

mobile_parts

Få koll på delarna

Få koll på helheten

Checklista

Det här behöver du göra för att få koll på din pension. Det är lättare än du tror!

Gör en prognos

Bästa sättet att få koll på pensionen är att göra en personlig prognos. Du kanske blir glatt överraskad!

Personlig rådgivning

För dig som är tjänsteman i privat sektor finns personlig hjälp att få på radgivningstjanst.se

Gör val för din tjänste­pension

Vet du inte vart du ska vända dig? Vi hjälper dig, läs mer här.

Privatanställd
tjänsteman

Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal gör dina tjänstepensionsval hos Collectum.

Privatanställd
arbetare

Du som är privatanställd arbetare med kollektivavtal gör dina tjänstepensionsval hos Fora.

Kommun- eller
lanstingsanställd

Du som är anställd i kommun eller landsting gör dina tjänstepensionsval hos Valcentralen eller Pensionsvalet.

Statligt anställd

Du som är statligt anställd gör dina tjänstepensionsval hos Statens tjänstepensionsverk.