Tjänstepensionen blir en allt viktigare del av pensionen, det visar färska siffror från Svensk försäkring

 In Okategoriserat

Att tjänstepensionen är allt viktigare har vi på Collectum sagt i många år nu. Numera är det ett vedertaget faktum att tjänstepensionen är en viktig del av din framtida lön, din pension. Det är bra och det gäller särskilt den kollektivavtalade tjänstepensionen.

Detta syns även tydligt på premiestatistiken som Svensk Försäkring tar fram. I den senaste rapporten som kom i förra veckan kan man läsa att under den senaste tolvmånadersperioden har premieinbetalningarna till kollektivavtalad tjänstepension via valcentraler ökat med hela 17 procent (totalt har premierna till livförsäkringar som grupp ökat med 8 procent).

Graf från Svensk Försäkring

Vad beror ökningen på?

Främst är det nog att premierna till de olika tjänstepensionerna har ökat inom många avtalsområden, t.ex. flexpension. En annan anledning är att allt fler personer har inkomster över 40 250 kronor i månaden (dvs. över 7,5 inkomstbasbelopp) och därmed får 30 procent i premier på den del av lönen som överstiger 40 250 kronor per månad. För dem med en lön över 40 250 kronor per månad är det extra viktigt med tjänstepension, eftersom man inte tjänar in någon pension från staten på lönebelopp över 40 250 kronor.

Att inte ha tjänstepension kan få väldigt stora konsekvenser när man slutar att arbeta och går i pension

I de exempel vi gjort har t.ex. en privatanställd systemvetare som saknar tjänstepension bara en tredjedel, 35 procent, av inkomsten som pensionär. Med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP får samma systemvetare i stället 66 procent av sin tidigare inkomst i pension.

Så att tjänstepension är viktigt för din framtida lön, din pension visar sig gång på gång. Det är därför jag gärna fortsätter att tjata om att du alltid ska ha en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Och får du inte en tjänstepension, se till att du blir ordentligt kompenserad via lönen och se till att spara själv. För du vet väl att i det fallet kan du fortfarande göra avdrag i din deklaration för privat pensionssparande.