Svaret är … 42

 In Framtida pension, ITP, Pensionsålder, Röda kuvertet, Tjänstepension

42Om 42 är svaret på ”den yttersta frågan om livet, universum och allting”, enligt kultförklarade boken Liftarens guide till galaxen, då borde det väl rimligtvis gälla även för din tjänstepension. Eller?

Har du den premiebestämda tjänstepensionen ITP 1, det vill säga om du är född 1979 eller senare, så är svaret faktiskt just 42. Det är precis det antal år du har på dig för att få ihop de pengar du behöver till din pension, om du börjar hos en arbetsgivare med tjänstepensionen ITP när du är 25 år och arbetar fram till 67.

Men 42 stämmer inte för alla. Har du till exempel den förmånsbestämda tjänstepensionen ITP 2 så är det i stället 37 år som du har på dig för att tjäna in din pension, om du arbetat från det du är 28 till dess du är 65 år.

Den här veckan är det du som bor i Skåne som får vårt röda kuvert där du kan se prognosen för din ålderpension. Nu när det kommer en del olika kuvert med pensionsinformation så kan det vara en bra idé att se över dina olika pensionsval. Du som har ITP kan ta hjälp av PTK:s rådgivningstjänst, som du hittar här.

Passa på att gå igenom din situation med hjälp av rådgivningstjänsten och se om de val du gjort speglar din nuvarande situation eller om du behöver ändra något för att få så bra villkor som möjligt.