Spaning: Fler tiotaggare stannar i ITP

 In Framtida pension, ITP, Tiotaggare, Tjänstepension

Hör du till dem som tjänar mer än 42 000 kronor i månaden? Du kallas tiotaggare i min värld
eftersom du tjänar över tio inkomstbasbelopp. Om du har ITP och är född 1978 eller tidigare
har du förmodligen ITP 2 och då kanske din arbetsgivare har erbjudit dig en alternativ ITP-
lösning. Allt fler säger nej tack till det här erbjudandet. För det är få alternativa lösningar som
kan toppa den förmånsbestämda ITP 2.

Den alternativa lösningen (tiotaggarlösningen) innebär att du själv ansvarar för det mesta av
pengarna som betalas in till din ITP och istället handlar en alternativ pensionslösning ute på
stan där du själv bestämmer var de ska placeras. När det här infördes 1990 var det många som 
ville, eller blev övertalade, att byta ut den förmånsbestämda pensionen för att få möjlighet till
högre avkastning genom att ta högre risk med sina pengar i en annan pensionslösning. Idag ser
vi att det är färre och färre som väljer den alternativa lösningen. Kanske vi till och med kan tala
om en trend.

Jag tror att det beror på tre saker:

 1. För tiotaggare som själva vill placera hela sin tjänstepension finns möjlighet att gå från
  ITP 2 till ITP 1. Dvs att byta från en förmånsbestämd till en premiebestämd lösning.
 2. Företagen har insett att alternativa lösningar väldigt sällan ger den anställde samma eller
  högre pension, snarare tvärtom.
 3. Den som har ITP 2 kan gå i pension redan vid 62 och då få lika mycket premier inbetalda
  som om man hade jobbat till 65.

 Du som har fått erbjudande om att gör över till tiotaggarlösning ska tänka på att:

 1. Avgifterna är högre i en tiotaggarlösning än en kollektivavtalad  tjänstepension. Höga av-
  gifter gröper ur din pension.
 2. Försäkringsmäklare som ger dig råd om din tiotaggarlösning får oftast provision som tas
  ut direkt från det som betalas in till din tjänstepension. Även det minskar din pension.
 3. Du förlorar möjligheten att pensionera dig vid 62 år och få lika mycket premier inbetalade 
  som om du hade jobbat till 65 år.