Oroande att konsumenter lockas placera pengar i komplexa produkter

 In Avgifter, Försäkringsförmedlare, Pensionsvärlden

Den som inte har kunskap eller intresse av ekonomiska placeringar kan rådfråga 
en oberoende försäkringsförmedlare. På den ekonomiska marknaden dyker det
ständigt upp nya produkter att placera i. Produkter som lockar med väldigt hög 
avkastning och garantier.  

Många av de här nya produkterna är komplexa i sin uppbyggnad. Komplexiteten 
ligger i att det är svårt att förstå hur stor risk man tar och hur avgifterna tas ut.
Till och med försäkringsförmedlarna verkar ha svårt att ge relevant information
om de här produkterna. Hur kan man då begära att en vanlig sparare ska kunna 
avgöra om det är en sparform att lägga sina pengar i?

Det här är orosmoln som Finansinspektionen (FI) ser på den svenska finanshimlen.
Förra veckan kom FI med sin årliga riskrapport och en av de punkter som de betonar 
i rapporten handlar om att vanliga konsumenter lockas att placera sina pengar i prod-
ukter som de inte förstår. Det här är produkter som kan vara rätt för vissa men inte för 
alla.

De krångligaste produkterna har ofta höga avgifter. Ett exempel är fond-i-fondprodukter
där man får betala i princip dubbelt så mycket som för en vanlig fond. Då gäller det att
avkastningen på fonden kompenserar det som avgiften äter upp. En procents högre avgift 
minskar sparkapitalet på sikt med upptill 20 procent.

De komplexa produkterna ger högst provision till dem som förmedlar dem. Då kan man
ju tänka sig att det är frestande att i rådgivningssamtal i första hand förorda just de här 
produkterna. Det här är
en oroande tendens, skriver FI i rapporten. För att undvika att förmedlarnas råd  styrs 
av provisionen föreslår Finansinspektionen nu ett provisionsförbud och hoppas att det
ska innebära rätt produkt till rätt konsument.

Du som har ITP kan känna dig lugn. Alla de bolag och produkter som du kan välja att spara 
din tjänstepension i är kvalitetssäkrade ur flera aspekter. Genom en upphandling där alla 
bolag har fått delta på samma premisser har vi på Collectum valt ut produkter med låga avgifter 
och god historisk avkastning. I utbudet finns inga dolda avgifter eller orimligt hög risknivå.   

Min mamma sa alltid att ett gott samvete är den bästa huvudkudden. I det här sammanhanget
vill jag hävda att ITP är en ganska skön kudde också.