Nytt jobb efter semestern, vilken tjänstepension är bäst?

 In Tjänstepension

Efter semestern ringer många som på väg att byta jobb. En vanlig situation är
att man har haft ITP 2 under många år, men har fått veta att man på den nya
arbetsplatsen kan välja att behålla sin ITP 2 eller gå över till ITP 1. Och nu
undrar pensionsspararen vilket som är bäst. Det är näst intill omöjligt svara
på, eftersom det är så många faktorer som påverkar pensionen.

Det man ändå kan säga är att ITP 2 är förmånsbestämd, vilket innebär att det
som styr hur hög din pension blir är hur länge du har haft tjänstepension och
hur hög lön du har innan du pensioneras. Pensionen beräknas som en procent
av din slutlön. Du kan själv placera en kompletterande ålderspension, ITPK,
som är en mindre del av tjänstepensionen. Men den största delen av din pen-
sion kommer du att få från den förmånsbestämda delen där alltså lön och hur
länge du haft tjänstpensionen styr hur hög din pension blir. 

När det gäller ITP 1 så ska du själv välja hur pensionen ska förvaltas. Det ställer
högre krav på dig att förvalta pensionskapitalet långsiktigt på bästa möjliga sätt.
En del av tjänstepensionen måste förvaltas i traditionell försäkring, vilket helt
enkelt betyder att du är garanterad en viss pension. Men hur hög din pension blir
om du har ITP 1 beror till viss del på hur väl du lyckas med dina val. Ingen kan
idag säga hur hög pensionen kommer att bli.

Oavsett om du ska placera den kompletterande ålderspensionen ITPK, eller din
ITP 1 så har vi valt ut de bästa försäkringsbolagen och ställt krav på låga avgifter
och hög historisk avkastning. 2007 ledde till att avgifterna sänktes med i genom-
snitt 65 procent. 2010 genomförde vi en ny urvalsprocess och den gången sänktes
avgifterna på fondförsäkring med i genomsnitt 44 procent. För dig som pensions-
sparare innebär det att en mycket större del av de premier som arbetsgivaren
betalar går till din pension istället för till avgifter.

 Du kan läsa mer om skillnaderna mellan ITP 1 och ITP 2 på vår hemsida
Jamfor-ITP-1-och-ITP-2.

Men oavsett vilket tjänstpension du har, så är det viktigaste att du ser till att
jobba hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension för dig. Då har du gjort
ett bra pensionsval.