Nytt förslag om flytträtt gynnar spararna

 In Flytta pensionskapital, Flytträtt inom ITP, Framtida pension, ITP, Pension, Pensionsvärlden, Tjänstepension

I dagarna presenterade finansmarknadsminister Per Bolund förslag till lagändringar som flyttar makt från försäkringsbolagen och bankerna till pensionsspararna. En del av förslaget handlar om att det ska bli enklare att flytta ihop olika pensionsförsäkringar till en och samma, Det är bra och efterlängtat av de flesta, eftersom det bland annat kommer att göra det enklare att få överblick över den framtida pensionen och göra att man kan få lägre totala kostnader.

En annan del av förslaget handlar om att begränsa pensionsbolagens möjligheter att ta ut avgifter av den som vill flytta sina pensionspengar till en annan försäkring – avgifter som enligt ministern ”i många fall är omotiverat höga”. Det ska också gå snabbare att genomföra en kapitalflytt, något som i dag kan ta upp till ett halvår.

Det är ett bra förslag, eftersom höga flyttavgifter och krångliga procedurer i dag gör det svårt för den som vill byta förvaltare av sin pension. Sådana inlåsningseffekter är bara bra för försäkringsbolag, inte för spararna.

Det finns de som tycker att det nya lagförslaget kring avgiftsreglering också borde omfatta kollektivavtalade pensioner, som ITP. I media beskrivs det ibland som att ”arbetsmarknadens parter motsätter sig en fri flytträtt”.

I själva verket har parterna – Svenskt Näringsliv och PTK – redan sett till att det inom tjänstepensionen ITP finns flytträtt till marknadens troligen bästa flyttvillkor. Det kostar aldrig mer än 500 kronor att flytta inom det kvalitetssäkrade och prispressade utbud som Collectum har upphandlat. Det är en bråkdel av vad det kostar ”ute på stan” där en kapitalflytt kan kosta 50 000 kronor, enligt Morningstar. Dessutom gäller flytträtten alla premiebestämda försäkringar, även de intjänade före 2007.

Att däremot verka för en helt oreglerad flytträtt, det vill säga att spararen kan flytta pensionspengarna från det prispressade utbudet ut på den öppna marknaden, skulle nog kunna anses som oansvarigt av parterna. Det skulle bli en dyr affär för pensionsspararen, eftersom avgifterna är väldigt mycket lägre inom ITP tack vare upphandling. Det är till och med så att exakt samma fonder som finns inom ITP kostar mer än dubbelt så mycket på den öppna marknaden. Det kan göra en skillnad på hundratusentals kronor när du bestämmer dig för att sluta jobba.

Efter tio år med upphandlingar kan vi konstatera att ITP är en tjänstepension som presterar i världsklass. I höst är det dags att inleda en ny upphandlingsomgång, eftersom vi har sett hur styrkan hos miljontals pensionssparare har kunnat pressa avgifterna och se till att avkastningen hamnar hos pensionärerna, inte försäkringsbolagen.