Media spelar mäklarna i händerna

 In Försäkringsförmedlare, Pensionsvärlden

Den senaste tiden har det riktats skarp kritik mot försäkringsbolag och banker
som förvaltar pensioner i Sverige. Kritiken kommer från mäklare som i media
presenteras som oberoende. Det som inte framgår är att de mäklare som får
lägga fram sina rapporter inte är oberoende granskare utan i själv verket kon-
kurrenter till de bolag de granskar.

I en debattartikel skriver Magnus Gewert att när försäkringsmäklarna får
recensera livbolagen är det att likställa med att BMW skulle få analysera
Audi i Aktuellt på bästa sändningstid.

Jag tycker att den här artikeln för fram många intressanta frågeställningar i
ljuset. Det handlar både om den roll som mäklarna har tagit men också om
att medierna förmodligen inte känner till att kritik av livbolagens resultat
gör det mycket lättare för mäklarna att sälja in sina tjänster. 

Läs gärna artikeln och var lite mer kritisk nästa gång du möter en oberoende
rådgivare!