Kritik mot pensionsinformation

 In Avgifter, Tjänstepension

Nu ryter Riksrevisionen till om brister i informationen som rör tjänstepensionerna. I en rapport konstaterar de att de två myndigheter som arbetar med konsumentskydd på olika sätt, Finansinspektionen och Konsumentverket, inte gjort något för att förbättra informationen. Detta trots att tjänstepensionen kommer att stå för en stor del av den framtida pensionen och att nio av tio anställda har en tjänstepension.

I en debattartikel på DN Debatt tar riksrevisor Jan Lindahl bland annat upp problemet med att avgifterna redovisas i procent i stället för i kronor. Detta trots att forskning och undersökningar visar att en genomsnittlig konsument har svårt att förstå hur avgifter påverkar pensionens storlek på lång sikt.

Naturligtvis är det helt oacceptabelt att det är lättare att jämföra priset på korv än på tjänstepension. Många konsumenter skulle definitivt uppskatta att i reda pengar kunna se hur mycket en hög avgift minskar den egna pensionen.

För att konsumenterna ska kunna göra medvetna val när det gäller den egna tjänstepensionen föreslår Riksrevisionen bland annat att:

  • Konsumentverket ska föreslå åtgärder så att informationen om tjänstepensionen blir begriplig
  • Finansinspektionen ska öka tillsynen och tydliggöra vem som har ansvar för att konsumenterna ska förstå informationen.

Vill du redan nu se hur hög avgiften blir i kronor i olika fonder så kan du gå in på fondanalysföretagets Morningstars sajt. De har nämligen utvecklat ”Normanbeloppet” som gör att man i kronor kan se hur hög förvaltningsavgiften är i olika fonder. Normanbeloppet har tagits fram för att ge en mer rättvis jämförelse av dyra och billiga fonder. Annars väljer de flesta fond enbart med utgångspunkt i hög historisk avkastning

Du hittar det nya jämförelsetalet i Morningstars fondtabeller under rubriken ”Norman-beloppet”. Namnet kommer från finansmarknadsminister Peter Norman som ”envist efterfrågat bättre information om fondsparandets långsiktiga kostnader”.

Ett tack till Riksrevisionen som tar bladet från munnen och kräver begriplig information om tjänstepensioner!