Har ni kollektivavtal på din arbetsplats?

Runt 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal.

Inom stat och kommun omfattas alla anställda av kollektivavtal. Inom den privata sektorn har majoriteten av företagen kollektivavtal, men inom vissa branscher, som exempelvis pr- och mediebranschen eller it-branschen, är det ovanligare.

Den som omfattas av kollektivavtal har alltid tjänstepension och andra försäkringar som ger trygghet om du exempelvis skulle bli långvarigt sjuk eller arbetslös.

Här är de största kollektivavtalen

Är du fortfarande osäker på om du omfattas av kollektivavtal, fråga din arbetsgivare.


Tjänstepensionen ITP – för privatanställd tjänstemän

ITP har kommit till genom kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Om du arbetar som exempelvis ekonom, ingenjör, systemutvecklare, på kontor eller som privatanställd lärare kan du ha antingen ITP 1 eller ITP 2.

Det är Collectum som är valcentralen för tjänstepensionen ITP.


Avtalspension SAF-LO – för privatanställd arbetare

Avtalspension SAF-LO är ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO och den kan du omfattas av om du arbetar exempelvis i butik, på fabrik, på hotell eller restaurang eller som byggnadsarbetare.

Det är Fora som är valcentral för Avtalspension SAF-LO.


PA 16 (tidigare PA 03) – för statligt anställda

PA 16 är en överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna OFR/S, P och O, SACO-S och SEKO. Alla statligt anställda omfattas av kollektivavtal.

Det är SPV som är valcentral för PA 16.


KAP-KL – för kommun- eller regionanställda

KAP-KL/AKAP-KL gäller för dig som är anställd inom kommun, kommunförbund eller kommunalt företag eller region.

Det är Valcentralen eller Pensionsvalet som är valcentral.


PA-KFS 09 – för anställda på kommunala företag

PA-KFS 09 gäller för dig som är anställd i ett kommunalt bolag, är född 1954 eller senare och har en arbetsgivare som är medlem i Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Det är Pensionsvalet som är valcentral för PA-KFS 09.