Jobba efter 65? Se till att få tjänstepension!

 In ITP, Pension, Pensionsålder, Tjänstepension

AMF presenterade i sin senaste pensionsrapport uppgiften att var fjärde pensionär kan tänka sig att börja arbeta igen. Vi på Collectum gjorde i september en likande undersökning där det visade sig att 35 procent av dem som arbetar idag tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65 år.

Dessutom visar uppgifter från statistikbyrån Eurostat att svenska pensionärer är de friskaste i EU. Så att jobba vidare i någon form efter 65 är nog en möjlighet som fler kommer att vara intresserade av framöver.

AMF lyfter fram att problemet är att både attityder och vissa regler lägger hinder i vägen för den som vill arbeta längre. Till exempel upphör inbetalningarna till tjänstepensionen normalt sett vid fyllda 65.

Men inom ITP kan arbetsgivare och anställda komma överens om att fortsätta göra inbetalningar till ITP även efter 65 år. Har den anställde haft den förmånsbestämda ITP 2 som är färdigbetald vid 65 år så kan arbetsgivaren istället betala in ITP 1 efter 65. Har den anställde haft ITP 1  kan arbetsgivaren bara fortsätta pensionsinbetalningarna.

Så funderar du på att jobba även efter 65, prata med din arbetsgivare om möjligheten att de fortsätter att betala in pensionspengar till dig.