Javisst, ska du leva uti hundrade år! Eller?

 In Livslängdsantagande, Tjänstepension

Ett långt liv är inte alltid en fördel när det handlar om pension. Ju längre du antas
leva, desto längre ska också din pension räcka. För att kunna beräkna hur stora
månadsutbetalningarna av pensionen ska vara gör försäkringsbolagen antaganden
om livslängden. Därför kan det vara dyrt att inte veta hur olika bolags beräkningar
ser ur. För att förklara hur livslängden påverkar lånar vi ett exempel saxat ur
Svenska Dagbladets näringslivsdel i dag:

Sparare 1 har ett pensionskapital på 2 miljoner kronor och väntas av försäkrings-
bolaget leva i 20 år efter 65-årsdagen. Det blir då 100 000 kronor per år i pension.

Sparare 2 har lika mycket sparat men väntas i stället leva 25 år efter 65. Det betyder
80 000 kronor per år och pensionen blir då 20 procent lägre. Om sparare 2 dör tidigt
förlorar hon pengar men om hon lever till 90 år går det jämnt upp.

Livslängdsantaganden är ytterligare en parameter som påverkar storleken på din
pension alltså. Men tack vare att aktörer som Konsumenternas Försäkringsbyrå och
media har börjat uppmärksamma det här ökar öppenheten och det går att få tag i
tydlig information och göra jämförelser.

Gå till exempel in på Konsumenternas Försäkringsbyrå och jämför bolagen.