Hur viktig är tjänstepensionen?

 In Arbetsgivare, Framtida pension, ITP, Okategoriserat, Pension, Pensionsvärlden, Tjänstepension, Tjänstepensionens dag

Många i pensionsbranschen och i medierna har anammat det vi på Collectum sagt i snart tio år, nämligen att tjänstepensionen är en allt viktigare del av din framtida pension, din framtida lön.

Ändå har det inte nått ut till alla ännu. Vi lät nyligen göra en Sifoundersökning, som visade att fyra av tio vet att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för en hög pension. Men nästan lika många tror att privat sparande är det viktigaste. Trots att det privata pensionsavdraget sedan några år tillbaka är borttaget för de flesta av oss som arbetar.

En väg mot att göra fler medvetna om tjänstepensionens betydelse är att även arbetsgivarna börjar lyfta fram tjänstepensionen som en av de viktigaste personalförmånerna. Det kändes positivt att se den undersökning som förmedlarkoncernen Hjerta nyligen låtit göra, som visar att 66 procent av arbetsgivarna tycker att bra pensions- och försäkringslösningar är lika viktigt för de anställda som bra lön.

Det tolkar jag som att det börjar röra sig även bland arbetsgivarna, och att de kanske även kommer att börja lyfta fram tjänstepensionen mer till exempel vid anställningstillfällen och vid lönesamtal.

Ett gyllene tillfälle att prata tjänstepension är den 27 september varje år, då Tjänstepensionens dag infaller. Då är ett perfekt läge att lyfta fram tjänstepensionens alla fördelar. Varför inte börja förbereda för dagen redan nu? För dig som är arbetsgivare finns en del material du kan använda här.

Ladda gärna upp med att titta på filmen där Messiah Hallberg får insikt om tjänstepensionens betydelse!