”Hållbart pensionssparande med halverade avgifter”

 In Flytträtt inom ITP, Framtida pension, ITP, Obligatorisk flytträtt, Pension, Tjänstepension

I dag skriver vår informationschef Jenny Jeppsson en replik på DN Debatt, om att vi på Collectum inte ser någon motsättning mellan prispressande upphandlingar och ett hållbart utbud. Det är en replik på den debattartikel som pensionsbolaget SPP:s hållbarhetschef Stina Billinger och nationalekonomen Andreas Bergh skrev på DN Debatt den 21 november. De menade bland annat att marknaden för hållbart sparande är ”gravt underutvecklad” och lyfte som ett problem att ”marknaden för flytt begränsas av arbetsmarknadens parter”. Här är Jenny Jeppssons replik:

”Bakgrunden är att Svenskt Näringsliv och PTK har gett tjänstepensionsföretaget Collectum i uppdrag att se till att de privatanställda tjänstemännen får en så hög pension som möjligt. Vid två tillfällen har Collectum därför, utan eget vinstintresse, upphandlat pensionsförvaltare – med bland annat halverade avgifter för pensionsspararna som resultat. Med tjänstepensionen ITP får 32 000 arbetsgivare och 1,5 miljoner pensionssparare en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna.

Sedan ett par år tillbaka bedriver vissa försäkringsbolag och försäkringsmäklare en välregisserad påverkanskampanj mot upphandlingarna. Kritiken handlar i huvudsak om att pensionsspararnas valfrihet begränsas. Argumenten för flytträtt är en del i kampanjen mot upphandlingarna. Men en obligatorisk flytträtt till bolag som inte har upphandlats är vare sig i arbetsgivarnas eller i pensionsspararnas intresse.

Det är en myt att det saknas flytträtt inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Dessutom är själva flyttkostnaden också kraftigt prispressad. Efter den senaste upphandlingen 2010 kan pensionsspararen fritt välja mellan tio upphandlade pensionsbolag och drygt 100 olika fonder med låga avgifter och hög historisk avkastning. Fondurvalet står bolagen själva för, utifrån Collectums kvalitetskrav som garanterar ett brett utbud.

Hur förhåller det sig då med hållbarheten i utbudet? Den granskningsrapport som Sveriges Konsumenter nyligen presenterade på DN Debatt (24/10) listar landets femton största banker och pensionsbolag utifrån deras ansvarsarbete gällande investeringar. Där kommer Alecta och AMF, två av de upphandlade bolagen inom ITP, på första respektive andra plats. SPP Fonder, som inte blev upphandlade, kommer först på en åttonde plats.

På Collectum ser vi ingen motsättning mellan prispressande upphandlingar och ett hållbart utbud. I det upphandlade utbudet inom tjänstepensionen ITP är alltså avgifterna halverade, samtidigt som pensionsspararna bland annat kan välja de två högst rankade bolagen när det handlar om ansvarsarbete gällande investeringar.

Collectum instämmer till fullo i att det är angeläget att det finns hållbara sparalternativ. Försäkringsbolag och banker måste ta ett större ansvar för att erbjuda detta, men utan att ta det till intäkt för att smyghöja avgifterna.”

Läs hela repliken här.