Grattis till 1,1 miljoner pensionssparare som nu får mer pengar över till pensionen!

 In Avgifter, Pension, Tjänstepension

Nu är jag nöjd. Orsaken till det, är att det nu är det klart att alla kommun-
och landstingsanställda får låga avgifter från årsskiftet. Det gör att mer av
de pengar som betalas in till deras tjänstepensioner går till dem istället för
till förvaltarnas avgifter.

Sedan tidigare har avgifterna sänkts för dem som jobbar inom det privata
näringslivet och inom staten. Redan 2007 ställde vi krav på att de försäk-
ringsbolagen som ville förvalta tjänstepensionen ITP skulle erbjuda låga
avgifter och hög historisk avkastning. 2007 ledde det till avgifterna sänktes
med i genomsnitt 65 procent. 2010 blev resultatet att avgifterna sänktes
med i genomsnitt 44 procent på fondförsäkring

Från och med årsskiftet kan närmare 4 miljoner anställda med kollektivav-
talade tjänstepensioner se fram emot att mer av det som betalas in till tjäns-
tepensionen går till deras plånböcker istället för till förvaltarnas avgifter.

Det är värt att fira!   www.e24.se