God jul och gott nytt pensionår!

 In Tjänstepension

I går meddelande Pensionsmyndigheten att det blir mer pengar i plånboken för
pensionärerna under nästa år, då den allmänna pensionen höjs med i genomsnitt
505 kronor i månaden.

Det är såklart positivt. Men fortfarande motsvarar den allmänna pensionen bara i
genomsnitt hälften av den tidigare inkomsten, enligt beräkningar som Collectum
har gjort. Tjänstepensionen får alltså allt större betydelse för hur mycket pengar
man kommer att ha i plånboken som pensionär.

För oss på Collectum är tjänstepensionen huvudsaken. Vårt uppdrag är att se till
att de privatanställda tjänstemännen får en så hög pension som möjligt. Det är ett
krävande och viktigt uppdrag, men också roligt och inspirerande.

Under nästa år händer det mycket inom tjänstepensionsområdet. I januari kommer
Collectum att presentera en rapport om bland annat hur mycket av pensionssparar-
nas pengar som försvinner i onödigt höga avgifter, i mars kommer röda kuvertet med
pensionsprognosen och under våren ska den nya upphandlingen av tjänstepensions-
förvaltare vara klar.

Nu tar vi julledigt, men i januari är vi tillbaka med ny energi. God jul och ett gott nytt
pensionsår önskar vi på Collectum!