Få arbetsgivare informerar om populäraste förmånen

 In Arbetsgivare, Tjänstepension

Tjänstepensionen är den mest populära förmånen när de anställda själva får välja.
Ändå är det få arbetsgivare som lyfter tjänstepension vid samtal om löner och
förmåner. Fler arbetsgivare i Sörmland borde prata om tjänstepensionen – både
för att öka kunskapen om pension hos de anställda och för att bli mer attraktiva
som arbetsgivare.

Collectums undersökningar visar att tjänstepension är den populäraste förmånen
och att den placerar sig före bland annat friskvård, bonus och tjänstebil. Tre av
fyra privatanställda tjänstemän, 74 procent, svarar att tjänstepension är en viktig
förmån för att acceptera erbjudande om ett nytt jobb. Trots detta är det få arbets-
givare som lyfter tjänstepension vid rekrytering och lönesamtal.

Mer än hälften av arbetsgivarna, 55 procent, tar sällan eller aldrig upp tjänste-
pensionen i ett samtal om lön och förmåner. Många arbetsgivare missar alltså
tillfället att informera om en förmån som både är populär bland de anställda och
kostar företaget stora summor varje år. För ett företag med 100 anställda handlar
det om cirka tre miljoner kronor per år i tjänstepensionspremier.

Kanske är det så att många arbetsgivare, och möjligen också vissa anställda, tar
tjänstepensionen för given. Men dagens pensionssystem kräver ett visst mått av
kunskap och engagemang från den enskilda pensionsspararen och i det samman-
hanget har arbetsgivarna en viktig roll att fylla.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Genom att
prata och informera om tjänstepension kan arbetsgivarna öka de anställdas förut-
sättningar att göra de val som kan ge en högre pension den dag det är dags att lämna
arbetslivet. Konkret kan det handla om att se över avgifterna man betalar på sitt
tjänstepensionssparande. Här kan det finnas åtskilliga tusentals kronor att tjäna
genom att flytta redan intjänat kapital till ett sparande med låga avgifter.

Är du arbetsgivare? Börja prata tjänstepension med dina anställda!

Är du anställd? Fråga din arbetsgivare om du har tjänstepension!