Aktiva val

Måste jag göra aktiva val? Nej, det måste du inte. Att göra ingenting kan i själva verket vara helt rätt. Vår film sammanfattar det viktigaste du behöver tänka på.