Upp­hand­ling av ITP

Du som är privatanställd tjänsteman med ITP får mer pension och bättre villkor tack vare de upphandlingar vi utför.