Experternas tips i kristider

 In Ekonomiska krisen, Tjänstepension

I helgen fick jag möjlighet att ge min syn på den pågående pensionskrisen i
Svenska dagbladet. Där intervjuades också tre  av mina branschkollegor;
Anna Allerstrand, Bodil Hallin och Kristina Kamp. 

Vi är ganska eniga i våra uttalanden som man kan sammanfatta så här:

 • Se till att du arbetar på ett företag som betalar tjänstepension till de
  anställda. Har företaget kollektivavtal kan du vara säker – om inte
  kolla upp att du verkligen har tjänstepension.
 • Arbeta så mycket och så länge som möjligt.  Ju mer lön desto mer
  pension. 
 • Betala inte för höga avgifter.
 • När du närmar dig pension – se till att risken minskar, fundera på om
  du ska ta bort återbetalningsskyddet.
 • Var inte orolig. Läget är inte så allvarligt som media vill göra gällande!