En lätt och en svår fråga

 In Förmånstagare, Tjänstepension

Den första frågan är: Har du sambo? Förmodligen vet du svaret på stående fot.

Den andra frågan är: Har du skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande för TGL?
Den kanske inte är lika enkel att besvara rakt av. Vad är TGL och förmånstagarför-
ordnande? Och hur ska jag komma ihåg om jag har gjort det, kanske motfrågorna
blir?

Så här är det: du som har tjänstepensionen ITP har även TGL, en tjänstegruppliv-
försäkring. Det betyder att din familj får från 44 000 upp till 264 000 kronor
(2012 års belopp) som en skattefri engångsutbetalning om du avlider innan du
har gått i pension. Pengarna betalas ut till personer enligt en generell ordning.

Med det här inlägget vill jag uppmärksamma alla som bor ihop utan att vara gifta 
att sambo inte får de här pengarna automatiskt. Enligt den generella ord-
ningen betalas pengarna ut till make, maka, registrerad partner i första hand och
barn i andra hand.

Men inte ett öre till sambo! Såvida du inte gör något åt det, förstås.

Vill du att din sambo ska få pensionen ska du skriva ett särskilt förmånstagarför-
ordnande. Minns du inte om du har gjort det? Skicka in ett nytt. Det är alltid det
senast inskickade förordnandet som gäller. Om du och sambon går skilda vägar
måste du alltså se till att skriva ett nytt.

Vill du att någon annan ska få pengarna är det fritt fram att ange vem som helst
som förmånstagare för TGL. Enda regeln är att det måste vara en fysisk person.
Varken din hund eller Pippi Långstrump kan få pengarna, alltså.

Gå in på Collectums hemsida, läs mer och ladda ner en blankett!