En helt könsneutral pension

 In Allmän pension, Framtida pension, ITP, Pension, Pensionsvärlden, Tjänstepension

Idag diskuterades i Studio Ett på Sveriges Radio skillnaderna i män och kvinnors pensioner. I inslaget får man intrycket att tjänstepensionen bidrar till ökade skillnader mellan könen. Det stämmer inte.

Tvärtom är den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP en helt könsneutral pension. Tjänstepensionen från arbetsgivaren ökar upp den totala pensionen och kompenserar för det lågt satta taket i den allmänna pensionen från staten.

För att den samlade pensionen ska stå i proportion till den tidigare lönen har arbetsmarknadens parter kommit överens om att fullt ut kompensera den pensionssparare som har en lön som överskrider det lågt satta taket på 37 000 kronor i den allmänna pensionen.

Den pensionssparare som har en hög lön får därmed betydligt större avsättningar till tjänstepensionen jämfört med den som har en lägre lön. På så vis innebär en ojämlik arbetsmarknad med löneskillnader mellan könen och olika deltidsarbete också skillnader i tjänstepensionen.

I övrigt är tjänstepensionen ITP också könsneutral när det gäller utbetalning av pensionen, i den meningen att män och kvinnor beräknas leva lika länge.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK har Collectum vid tre tillfällen genomfört upphandlingar av tjänstepension som bland annat har inneburit kraftigt pressade avgifter. Detta ger mer pension för pengarna, för både kvinnor och män.

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Det viktigaste pensionsvalet är att välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.