Ditt viktigaste val för tjänstepensionen?

 In Återbetalningsskydd, ITP, Tjänstepension, Tjänstepensionens dag

Att göra val för tjänstepensionen brukar för de flesta handla om vilket
försäkringsbolag som ska ta hand om pengarna. Ett val som kanske får
många att känna sig frustrerade. För hur ska man veta vilket bolag som
kommer att lyckas bäst? Bolag som går bra idag kan gå sämre i morgon.

Har du tjänstepensionen ITP är de försäkringsbolag som du kan välja att
spara dina ITP-pengar i utvalda för att de har låga avgifter och för att de
har gjort bra resultat tidigare. De är alla bra val, helt enkelt. Så för dig
kanske inte det viktigaste valet är vilket bolag du ska välja. Det viktigaste
valet handlar kanske istället om ifall du ska lägga till efterlevandeskydd
för din närmaste familj och i så fall vilken nivå du ska välja.

Om du är singel utan barn finns det ingen anledning att välja skydden,
eftersom det finns begränsningar för vem du kan ha som förmånstagare.
Men är du gift eller sambo och har barn kan det däremot vara värt att ge
det valet några minuter av din tid.

Den 27 september är det Tjänstepensionens dag. Gör den dagen till
din fixa-med-pensionen-dag, så slipper du det resten av året. Ring gärna
oss på Collectum och ställ frågor om tjänstepension, efterlevandeskydd
och annat som du undrar över.  

Fem korta om efterlevandeskydd:

 1. Det finns två skydd, återbetalningsskydd och familjeskydd.
 2. Båda skydden innebär trygghet för din familj. Om du avlider får
  familjen pengar.
 3. Återbetalningsskydd kostar ingenting. Däremot kan du få upp till
  ca 200 kronor om året i arvsvinst om du inte väljer skyddet.
 4. Du betalar en avgift för familjeskydd. Avgiften stiger i takt med att
  du blir äldre. Den påverkas också av vilken nivå du väljer.
 5. Du måste välja till återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.
  Det är ingenting du har automatiskt.