De dolda avgifterna äter upp din pension

 In Avgifter

Köper du en burk ärtsoppa kan du enkelt jämföra kilopriser. Men när du ska
välja var du ska placera din pension, så möts du av en snårskog av synliga
och dolda avgifter.  

Och knepigare blir det eftersom många av oss byter jobb och bransch många
gånger under ett yrkesliv och då också får olika typer av tjänstepensioner.
Arbetar man inom staten får man en tjänstepension, en annan om man har
ett jobb inom kommunal sektor och när man jobbar i det privata näringslivet
har man tjänstepensionen ITP. Varje gång man byter jobb och avtalsområde
slutar den tidigare arbetsgivaren betala in till tjänstepensionen och den blir
då ett fribrev.

Problemet med fribrev uppstår i och med att de fasta avgifterna i många fall
är höga och vissa fall äter de sakta men säkert upp den pension som sparats
ihop. För att komma till rätta med det här skulle det krävas tydliga jämför-
priser på avgifter för pensionsförsäkringar så att man som enskild pensions-
sparare enkelt kan se hur mycket man får betala.

Eftersom det saknas tydliga regler för hur avgifter får tas ut och för hur de
ska redovisas väljer vi på Collectum ut de bolag som får förvalta tjänstepen-
sionen ITP och ställer tuffa krav.  Första gången var 2007 och resultatet blev
då att avgifterna i ett slag sänktes med i genomsnitt 65 procent – vilket innebär
att avsevärt mer av spararnas pengar går till den framtida pensionen istället för
avgifter till pensionsförvaltarna. Andra gången vi valde ut bolag var 2010.
Resultat? Avgifterna sänktes med i genomsnitt 44 procent på fondförsäkringar.
Dessutom har vi ställt krav på att bolagen som förvaltar tjänstpensionen inte får
ta ut fasta avgifter.

Ofta är det möjligt att flytta fribrev från de bolag som har gamla, höga avgifter till de
utvalda bolagen som har låga. Har du tjänstepensionen ITP så är det något jag starkt
rekommenderar.  Kolla här hur stor skillnad avgiften gör: