Dags att uppgradera!

 In Avgifter, Flytta pensionskapital, Flytträtt inom ITP, Framtida pension, ITP, Okategoriserat, Tjänstepension

Vi på Collectum har under hösten arbetat intensivt med att förbereda för den kommande ITP-upphandlingen, den fjärde i ordningen, som vi ska genomföra på uppdrag av arbetsmarknadsparterna (Svenskt Näringsliv och PTK).

Upphandlingarna syftar till att tjänstemännen ska få så bra pension som möjligt, och är något av det viktigaste vi gör.

Man säga att upphandlingarna innebär en kontinuerlig uppgradering av tjänstepensionen ITP, utan att det kostar vare sig tjänstemännen eller deras arbetsgivare en krona. Tvärtom. De tre första upphandlingarna har resulterat i att den genomsnittliga fondavgiften har sänkts med sammanlagt 72 procent. Snacka om uppgradering!

Lägre avgift = mer pension

Nyligen gjorde vi beräkningar som visar hur mycket tjänstemännen förlorar på att ha kvar intjänad ITP i gamla, icke upphandlade fonder med högre avgifter. På tio år försvinner sammanlagt 5,6 miljarder kronor i onödigt höga avgifter och utebliven avkastning.

Bara genom att flytta pengarna till upphandlade försäkringar med låga avgifter skulle många kunna höja sin pension. Du läste kanske om beräkningarna exempelvis i Dagens Nyheter, Aftonbladet eller Expressen, som alla uppmärksammade dem.

Upphandlingarna har med andra ord betytt enormt mycket för att förbättra tjänstemännens pension. Och nu är det alltså dags igen.

Ett tjugotal försäkringsbolag har nyligen fått offertunderlaget och har nu ett par veckor på sig att återkomma med sina erbjudanden.

Svenskt Näringsliv och PTK kommer sedan att välja ut tre till fem försäkringsbolag som får erbjuda traditionell försäkring och fem bolag som får erbjuda fondförsäkring. Bland det som värderas är låga avgifter och hög historisk avkastning.

I början av nästa år vet vi vilka bolag det blir, och från den 1 oktober 2018 kommer de nya upphandlade försäkringarna att bli valbara för tjänstemännen.

Vi ser fram emot en ny uppgradering!