Dags att fundera på höstens alla val

 In Avgifter, Framtida pension, ITP, Pension, Pensionsvärlden, Tjänstepension, Upphandling

Det är valår, och då tänker jag inte bara på riksdagsvalet i september. Jag tänker också på alla dem som redan nu från juli får möjlighet att välja var de ska placera sin tjänstepension ITP från den 1 oktober.

I början av juli kommer cirka 200 000 personer som har tjänstepensionen ITP få ett brev från oss på Collectum om att de kan göra ett nytt val. De som får brevet är personer som idag har sina ITP-pengar (eller delar av pengarna) i ett försäkringsbolag som inte blev utvalt i den senaste upphandlingen som Collectum genomförde i våras.

Årets upphandling var den fjärde i ordningen. Upphandlingarna har inneburit att de privatanställda tjänstemännen som omfattas av ITP-försäkringen får en tjänstepension i toppklass. Och det alldeles oavsett om de gör egna, aktiva val eller inte.

Samtliga upphandlingar som genomförts har resulterat i bättre tjänstepensioner, både när det gäller traditionell försäkring och fondförsäkring. Som exempel kostar samma fonder som erbjuds inom ITP i genomsnitt mer än tre gånger så mycket på den öppna marknaden. Effekten av ITP-parternas upphandlingar är att mer pengar går till tjänstemännens framtida pension, i stället för till onödiga avgifter till försäkringsbolagen.

Vi har gjort en undersökning som visar att en stor majoritet av tjänstemännen uppskattar den kvalitetssäkring som upphandlingarna innebär. Tre av fyra privatanställda tjänstemän tycker det är bra att tjänstepensionen upphandlas och att ITP-parterna och Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får vara med och förvalta din framtida lön, det vill säga din ITP-pension.

Så om du hör till dem som får ett brev från Collectum nu i sommar, glöm inte att öppna det, läsa och välja vilket bolag du vill ha dina pensionspengar placerade i.