Att ha eller inte ha efterlevandeskydd

 In Återbetalningsskydd, Familjeskydd, ITP, Tjänstepension

Nyligen läste jag en artikel i DN där ekonomireporter Maria Crofts redde ut vad som gäller när ett arv ska fördelas i olika familjekonstellationer. Enligt DN-artikeln ökar tvister kring arv och en anledning är att många lever i nya familjer med barn från flera förhållanden.

Det fick mig att tänka på hur skyddet till familjen fungerar inom tjänstepensioner och hur sällan många ändra sitt val trots att livet förändras.

Under ett helt liv ändras familjesituationen flera gånger om. De flesta val du gör matchar oftast den situation du har för stunden. Om du och din partner till exempel skaffar barn kanske ni flyttar till ett större boende. Ni kanske köper ett sommarställe i ett barnvänligt område. När barnen blir stora och flyttar ut kanske ni flyttar till en mindre lägenhet, säljer sommarstället och börjar resa istället. Samma principer bör gälla när du bestämmer dig för vilket skydd du behöver teckna för familjen via din tjänstepension. Valet bör spegla din livssituation.

Skyddet till familjen brukar delas upp i två delar. Dels finns ett familjeskydd där du anger vilket månadsbelopp du vill att familjen ska få och under hur lång tid det ska betalas ut. Dels finns ett återbetalningsskydd som innebär att din intjänade tjänstepension istället betalas ut till dina barn eller din respektive om du själv skulle gå bort innan eller under tiden pensionen betalas ut.

Skyddet är alltså tänkt att fungera som en ekonomisk trygghet för din familj. Om du däremot är ensamstående eller om du har vuxna barn kan du ha större nytta av pengarna själv. Eftersom kostnaden för familjeskyddet tas från dina pensionspremier så ökar din pension när du väljer bort eller minskar familjeskyddet. Likaså ökar din pension om du väljer bort återbetalningsskyddet. Beroende på när du väljer bort återbetalningsskyddet kan du öka din pension med fem till tjugo procent vid livslångt uttag.

På samma sätt som du väljer bostad eller semestermål efter vilken fas i livet du befinner dig i borde du också välja att ha eller inte ha extra skydd för din familj genom din tjänstepension. Om dina närmaste redan har ekonomisk trygghet och inte behöver den extra inkomst som skyddet till din familj ger så välj bort delar av det eller ta bort det helt, så får du mer till din pension istället. Skulle livssituationen sedan ändras så kan du alltid välja om. Det här är en del av tjänstepensionen som bidrar till trygghet hela livet.

Gå in på Collectum.se för att veta mer om hur du ändrar ditt nuvarande val.