Arbetsgivare, se över era alternativa ITP-lösningar!

 In Arbetsgivare, Avgifter, ITP, Pension, Pensionsvärlden, Tiotaggare, Tjänstepension

Jag var på ett seminarium häromveckan som handlade om upphandling av tjänstepension. Det var olika företag som beskrev hur de upphandlat nya alternativa ITP-lösningar. Även jag fick en chans att presentera de lösningar som finns via Collectum.

I princip alla företag som var där och beskrev sin situation hade gjort nya upphandlingar på grund av att de fått upp ögonen för de höga avgifterna. Även om det i företagets grundutbud fanns fonder med lägre avgifter än de icke upphandlade på marknaden, hade majoriteten av de anställda ”valt” att placera sin alternativa ITP i en så kallad fond-i-fond-lösning, som är extra dyr.

Som en tumregel kan man säga att 1 procents högre avgift på kapitalet från det att man är 35 år kan innebära upp till 25 procent lägre pension från 65 år. Så visst är avgiften viktig!

Bra att veta om ni som arbetsgivare vill erbjuda alternativ ITP, är att det finns bra alternativ via Collectum och inom ITP-systemet.

Ett alternativ är att erbjuda ITP 1 som alternativ ITP-lösning. Ett annat är att man använder den frilagda premien eller den premietrappa företaget använder, och placerar den alternativa ITP-premien som en kompletterande ITPK-premie.

På det sättet kommer man åt de fördelar som finns inom ITP-systemet, som exempelvis att

  • ni gör all rapportering till Collectum
  • det normalt sett inte krävs någon hälsoprövning av den anställde
  • den anställde får tillgång till upphandlade försäkringar med låga avgifter
  • den anställde får tillgång till ett kvalitetssäkrat utbud om cirka 100 fonder och fyra tradlösningar
  • att den anställde enkelt kan flytta ITP-kapitalet till låg eller ingen kostnad (inom ITP-utbudet)
  • den anställde får ett årsbesked från oss där hen ser värdet på sin ITP.

Ett tips om du tycker det här är lite krångligt är att fråga, fråga, fråga!

Passa på och gör en översyn av er pensionspolicy, det kan vara idé att se över era alternativa ITP-lösningar!