40-talisterna sätter trender och lever pensionsdrömmen

 In Pension

Nyligen lyssnade jag på ekonomen Sandro Scocco som bland annat pratade om
att 40-talisterna varit duktiga på att sätta trender. De satte ungdomskulturen och
när de sedan gick in på arbetsmarknaden så blev det inne att jobba. Scoccos tes
var att när 40-talisterna nu går i pension så blir det ballt att vara pensionär.

Att döma av statistik från SCB så lever pensionärerna den pensionsdröm som
många berättar om i våra pensionsundersökningar. Det visar sig nämligen att 40-
talisterna ägnar tid och pengar åt resor och fritidsintressen. Medan en mindre del
av deras kostnader läggs på läkarvård och mediciner. Så friska och välmående ver-
kar de också vara.

Orsaken till att många av 40-talisterna har det bra ekonomiskt är att de har jobbat
länge och haft stora inbetalningar till tjänstepensionen. Statistiken visar att nybli-
na pensionärer i dag i genomsnitt får 94 procent av vad yrkesarbetande mellan 30
och 49 år får ut.

Det låter ju fantastiskt med så hög pension. Men för dig och mig som har en bit kvar
till pensionen är det är rimligare att tänka sig att den allmänna pensionen och tjänste-
pensionen tillsammans ger 60-65 procent av den inkomst man har innan pensioneringen.

Vill man att pensionen ska vara uppemot 70 procent av den inkomst man haft finns inga
genvägar. Då blir mitt bästa råd att jobba länge och att se till att jobba hos en arbetsgivare
som betalar tjänstepension för dig. Allra mest får du ut om du har en kollektivavtalad tjänste-
pension, som ITP, för då får du de låga avgifter vi förhandlat fram. En procent lägre avgift be-
tyder 20 procent högre pension, så låga avgifter lönar sig verkligen.

Funderar du på att starta ett eget pensionssparande för att bygga på pensionen, så är mitt bästa
tips just nu, att du amorterar på lånen och avvaktar till dess att läget lugnat ned sig.

Mer om pensionärerna kan du läsa här www.e24