Fem tips för bättre pensionskoll

 In Allmän pension, Framtida pension, Tjänstepension

1. Säkra tjänstepensionen
Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar en tjänstepension till dig.
Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En
rimlig lägsta nivå kan vara 4-10 % av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild
minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad
bild av din framtida pension. Där ingår såväl den allmänna pensionen som
tjänstepensionen samt det eventuella privata sparandet.

3. Bestäm din nivå
Bestäm hur engagerad du vill vara i tjänstepensionsvalen. Om du är lite
engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring. Om du
vill vara mer engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen med
jämna mellanrum.

4. Se över avgiften
Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande –
oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata
sparandet. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i
pension. Jämför till exempel med hur mycket en procentenhet på bolånet
påverkar privatekonomin.

5. Välj och välj bort
Välj återbetalningsskydd om du har familj. Att ha återbetalningsskydd för
tiden fram till pensionsåldern sänker inte din pension nämnvärt, men är
en trygghet. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera
sedan på ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom
det kan öka din pension med upp till 25 procent.